Förändringsarbete

Motorisk och koordinativ rörelseutveckling
från barn till vuxen

Nu för tiden är belastningen på nervsystemets olika sinnen stort och det krävs eget arbete såväl fysiskt som mentalt för att förbättra prestationsförmågan och välbefinnandet.

Antalet träningsmetoder ökar och vi tränar mer i Sverige än någonsin. Trots detta ökar ohälsotalen och frågan är varför. I människokroppen finns olika muskellager där balans, stabilitet och koordination mestadels “styrs” av det inre muskellagret.

Merparten av träningen idag tränar det yttre muskellagret “rustningen” blir starkare och “döljer” obalanserna i det inre muskellagret.

Träningen bör initialt inriktas på ett förändringsarbete som syftar till att de medvetandegöra de omedvetna begränsningarna i rörelser känna hur de upplevs och träna dessa begränsningar i långsamt tempo.
När dessa begränsningar eliminerats kan tempot och belastningen i träningen öka.

Träningen bör utgå från barnets integrering av reflexer till komplexa koordinativa rörelser. Utförandet sker med långsamma rörelser för att “komma åt” det inre muskellagret.

Utgångspunkten är hur du upplever din balans och rörelse, inte hur det ser ut, Genom guidning och ledning skall din upplevelse av rörelserna förändras så att du får den balans och koordination du vill ha.
Det innebär att de cirkulatoriska (hjärta-lungor), konditions färdigheter inte tränas här. Det bör kompletteras på egen hand.

Efter att ha verkat som terapeuter och tränat ungdommar och vuxna under mer än trettio år vill även jag lämna ett attribut till samlingen av “sanningar” för människors utveckling.

Vid en genomgång av ungdomar i 20 till 30 års ålder har vi funnit att de flesta besitter begränsningar i rörlighet och koordination samtidigt som de uppvisar stressnivåer som de inte upplever som resurser i livet.
Dessa begränsningar medverkar till att människokroppen genomför kompensatoriska åtgärder som kan leda till koncentrationssvårigheter, trötthet, stelhet och/eller värk i rörelseapparaten.

Bakomliggande orsaker till detta kan vara den minskade vardagliga rörelsen, minskad träning av rörlighet, balans och koordination med minskad integrering och utveckling av reflexer.
Även förändrat matintag kan påverka den kemiska balansen i kroppen och bidra till besvären

Förslag till innehåll i det grundläggande förändringsarbetet:

Reflexer och grundmotorik
Andningsrörelser
Tyngdpunktsförflyttning
Segmentell rörlighet
Koordination med parallella och diagonala rörelser
med tyngdpunktsförflyttning