08 - 10 35 35         | lars-magnus@wester.nu

Några tjänster för dig

Behandling

I och runt alla leder finns receptorer som signalerar till nervsystemet för att du skall ha god balans och koordination.

När du blir stel på vissa ställen kompenseras det med ökad rörlighet på andra ställen.
Därmed påverkas signalflödet till nervsystemet, från dina receptorer, och muskelaktiviteten för att hålla balans och kordination förändras.

Behadlingen syftar till att påverka hela din kropps inskränkta rörlighet så att du “får tillbaka” så mycket som möligt av frihet i koordiantionen.

Personlig träning

Inte allför sällan behöver du träna vissa delar av kroppen för att behandlingarna skall få maximal effekt.

Då kan du få hjälp med personlig träning med specialgjort upplägg för att komma åt de funktioner som fungerar sämre.

Tillsammans går vi från metod till medveten förändring.
Genom att uppleva och åtgärda det som du upplever är dina begränsningar i rörelser, balans och koordination.

Undersöka nuläget

Innehåller flera komponenter.
Kroppshållning i förhållande till kroppens tyngdpunkstlinjer
Rörlighetsutslag av armar och ben i förhållande till bålen.
Koordination
Balans
Grundmotorisk färdighet
Är några av de komponenter vi går igenom.
En bra undersökning för att fastställa nuläget om du önskar göra en förändring i livsföringen för att öka din prestationsförmåga och livskvalité.

Förklaringmodeller

Du kanske bara är nyfiken på hur du och din kropp fungerar ur ett helhetsperspektiv.
Då kan du boka en tid för ett samtal om hur våra kroppsfunktioner samverkar avseende det mentala, det fysiska och det kemiska.

Frågor och svar

text kommer

Här kommer vanliga frågor (oro) från patienter och mina svar
.

Kroppsbalans i vardag och träning

Behandling och träning på en helt ny nivå

Senaste teknologi och programvara som möjliggör
rörelseanalys i tre dimensioner är nu här!

Nu finns det möjlighet att bättre kartlägga och åtgärda bakomliggande orsaker till varför skador uppstår vid träning.
Analysen och de förslag till korrigeringar av felställningar som ges passar även bra om du upplever rörlighetsproblem och smärta under vardagen.
¤ Genomförandet sker genom att du går eller löper på ett rullband.
¤ Beroende på utfallet får du korrigeringsinstruktioner och träningsprogram.
¤ Därefter får Du göra några kroppsrörelser som analyseras.
¤ Vi bygger förändringsarbetet och eventuell behandlingen av dina symptom på objektiv mätning och data

Vi finns på

Gästrikegatan 15
T-bana S:t Eriksplan
Buss nr 4 Odenplan