08 - 10 35 35         | lars-magnus@wester.nu

Välkommen till Lars-Magnus Wester på Alla Fall

Skapa harmoni i kroppen

Flow Motion

En helgkurs för dig som vill utveckla koordination, rörlighet och balans
Klicka på kurser i rubriken så hittar du inbjudan

Vidareutbildning

Kurser i Manuell medicin

Utbildningen omfattar två delmoment som tillsammans ger en helhet.

Plats: Alla Fall
Gästrikegatan 15
113 62 Stockholm

Kurs 1
Grunderna i biomekanik för det som är lika för alla.
Filosofi kring det vi vet och det som är evidensbaserat.
Lumbal och sacralryggen speciellt.
Justeringsteknik

Kurs 2
Thoracal och cervicalrygg speciellt.
Extremiteter
Stress och andningens betydelse för rörelseapparaten.

Pris: 5.750:- per kurs.
att inbetalas på pg 22 04 24 -6.

Anmälan: Ring 08 / 10 35 35, 070 635 23 22 eller på lars-magnus@wester.nu

Info: Lars-Magnus Wester tel: 08 / 10 35 35, 070 635 23 22

Utgångspunkten för dessa tankar är att i en rörelse skall bålen balansera kroppens tyngdpunkt med segmentell rörelse, samtidigt som extremiteterna utför den totala rörelsen.
Rörelsebrist i ett rörelseplan kompenseras med ökad rörelse i ett annat plan
Läs mer »

 

Prestationsförmåga

Manipulationsbehandling

Läs mer »

Eget arbete

Läs mer »

Andningsrörelser

Andningsmönstret och de muskler vi använder i andningen kan förändras över tid och ger spänningar och stelhet i ryggraden. Ett väl fungerande andningsmönster skapar en positiv inre energi som hjälper dig att motstå yttre krafter som verkar på dig.
Läs mer »

Segmentell rörlighet

Segmentell rörelse är till för att uppleva stela kotsegment i ryggraden och “olja” upp dem. Bilderna är illustrativa och du gör övningarna i din takt. Övningarna skall genomföras långsamt och under utandning.
Läs mer »

Obalanser

De obalanser i kroppen som ligger bakom dina upplevda besvär är antigen strukturella, kemiska eller mentala. Vanligtvis en blandning. Kroppens balanser och obalanser som jag arbetar med är balanssinnet i form av gång & löprörelser samt andningsrörelser. Behandling av leder och muskler. Träning med långsamma rörelser, grundmotorik, segmentell rörelse, andningsmönstret och tyngdpunktsförflyttning. Samtalet kommunikation & relationer, känslan av sammanhang, nervsystemets funktioner och
sambandet mellan knop & kropp.

Jag arbetar med

• Att behandla folk med rörelsebesvär
• Att ge kunskap om hur kroppen fungerar
• Att vägleda i olika träningsformer
• Att hålla föredrag
• Att hjälpa och vägleda företag att må bättre
• Att se hela människan

Kroppsbalans i vardag och träning

Behandling och träning på en helt ny nivå

Senaste teknologi och programvara som möjliggör
rörelseanalys i tre dimensioner är nu här!

Nu finns det möjlighet att bättre kartlägga och åtgärda bakomliggande orsaker till varför skador uppstår vid träning.
Analysen och de förslag till korrigeringar av felställningar som ges passar även bra om du upplever rörlighetsproblem och smärta under vardagen.
¤ Genomförandet sker genom att du går eller löper på ett rullband.
¤ Beroende på utfallet får du korrigeringsinstruktioner och träningsprogram.
¤ Därefter får Du göra några kroppsrörelser som analyseras.
¤ Vi bygger förändringsarbetet och eventuell behandlingen av dina symptom på objektiv mätning och data

Vi finns på

Gästrikegatan 15
T-bana S:t Eriksplan
Buss nr 4 Odenplan