Helhetssyn – Praktisk analys – Justeringar

Program

Program kurs 1
>Läs mer »
Program kurs 2
>Läs mer »

Postural Kontroll – AGF – Rörelsefrihet

Postural muskulatur används för att hålla människokroppen i balans under stående och i rörelse.
Kroppens tyngdpunkt skall ha möjlighet till rörelse inom understödsytans begränsningar.
AGF (Anatomisk Grund Felställning) beskriver de avvikelser som är normala “fel” i frontalplanet. Vilka konsekvenser det blir för tyngdpunktsförflyttning under rörelse och de begränsningar som uppstår för koordination, balans och rörlighetsförmåga.
Under kurserna beskrivs de förändrade biomekaniska sammanhang som är gemensamma för oss alla.

Filosofi – Förhållningssätt

Alternativ medicins (Komplementär medicin) grundsten bygger på kunskap som inte helt är vetenskapligt belagd. Däremot sker vidareföring av erfarenheter från generation til generation av fynd och ”sanningar” som gjorts för att hjälpa människor med besvär.
En väsentlig del under kurserna, är hur du som individ kan få förståelse för och beskriva de parametrar som blir grundsanningar för din terapeutiska verksamhet

Stress och det enteriska nervsystemet

Våra levnadsförhållanden skiftar över tid. Det är bara 100 år sedan Sverige var ett stort bondesamhälle.
Ur vår terapeutiska synvinkel kan vi dela upp orsaken till besvär i tre huvudkategorier,, det kemiska, det strukturella och det mentala. Oftast är det en kombination som leder till besvär.
Under kurserna beskrivs de sammanhang som gäller idag med utgångspunkt från de tre parametrarna och hur det påverkar vår rörlighetsförmåga och välbefinnande.
Ledorden är, andningsmönster, enteriska nervsystemet, segmentell rörelse, grundmotorik, förändrad tyngdpunktsförflyttning.
Vad är det som styr dessa förändringar……..

Medvetet – Omedvetet

Merparten av våra vardagliga aktiviteter sker omedvetet, endast start kommandot är medvetet.
Det är inbanade program och reflexer som till stor del styr genomförandet av aktiviteten.
Över tid sker förändringar i rörelseprogram och reflexer som ger upphov till obalanser och rörelse asymmetrier.
Vi går igenom vad dessa förändringar består av, hur de analyseras och åtgärdas.

Justeringar

Genom att ge en impuls till kotornas leder genom justering vill vi påverka receptorer som finns i bindväven runt leden, receptorer som finns i muskler som inte har fungerande vridmoment samt receptorer som finns i ledsinnet.
Justeringar med optimal påverkan på receptorerna kräver rätt riktning och impuls. Vilket är grunden till förändring av exciterande och inhiberande interneuron som styr reflexbågarna vid koordination och balans.
Effekten påverkas mycket av terapeutens balans, koordination understödsyta och inre kraftfördelning.
Under kurserna kommer Du att få biomekaniska direktiv i olika justeringspositioner som gör det lättare att påverka så många receptorer som möjlig i rätt riktning, vid justeringar.

Förändringsarbete

Som tidigare nämnts skiftar orsakssammanhangen för besvär över tid.
Numera är det vanligt att dt krävs ett förändringsarbete för att behandlingarna skall få önskad effekt.
Under kurserna lämnas förslag på hur patienterna kan öka sin förmåga i den inre balanserande och stabiliserande muskulaturen. Dessutom hur de koordinerar och balanserar dessa för ökad prestationsförmåga.
Vi berör träningsupplägg för att minska kroppens obalanser för att sedan stärka den till önskad styrka

Litteratur

Exempel på litteratur som bidragit:
Grundmotorik av Christina Bader-Johansson, Total Stabilitetsträning av Joanne Elphinston, Kompendium i Sjukgymnastik, Studentlitteratur, Manipulationsbehandling vid rehabilitering av rörelseapparaten av Karel Lewit, Medveten Andning av Anders Olsson, Läran om Kommunikologi av Truls Fleiner & Jorun Sjöbacken, Applied Kinosologi samt Träningslära GIH av Johnny Nilsson