08 - 10 35 35         | lars-magnus@wester.nu

Kommunikologi

Kommunikologi

I vardagslivet påverkas vi av många olika krafter, dels den fysiska ansträngningen och dels hur vi förhåller oss till det vi gör och hur vi reagerar på den omgivning vi befinner oss i.
För att vara i balans och uppleva en god prestationsförmåga och livskvalitet krävs det att våra inre resurser kan skapa de krafter som motverkar de yttre krafter som påverkar oss.

I det moderna samhället är det inte ovanligt att stressen på nervsystemet utlöser fysiska åkommor.

I min strävan att se helheter i människans funktioner är kommunikologi ett sätt att skapa de balanser hos oss genom ett förändringsarbete som ger ökat välbefinnande, koncentrationsförmåga och förståelse för hur din kropp och dina sinnen fungerar.

Kommunikologi är bland annat sammanhanget mellan kommunikationen och den förändring som vill uppnås i förhållande till det som begränsar upplevelsen.

Kommunikologi förklarar och identifierar de krafter som kroppen utsätt för både ut- och inifrån. Genom vägledning och förslag på åtgärder genomförs ett förändringsarbete med intentionen att uppnå balans mellan dessa krafter.

En kommunikolog är utbildad i att utföra förändringsarbete med enskilda personer, relationer, grupper, organisationer.

En kommunikolog hjälper till med utveckling av individer och organisationer
med inriktning på utveckling som håller över tiden och blir högpresterande

Kroppsbalans i vardag och träning

Behandling och träning på en helt ny nivå

Senaste teknologi och programvara som möjliggör
rörelseanalys i tre dimensioner är nu här!

Nu finns det möjlighet att bättre kartlägga och åtgärda bakomliggande orsaker till varför skador uppstår vid träning.
Analysen och de förslag till korrigeringar av felställningar som ges passar även bra om du upplever rörlighetsproblem och smärta under vardagen.
¤ Genomförandet sker genom att du går eller löper på ett rullband.
¤ Beroende på utfallet får du korrigeringsinstruktioner och träningsprogram.
¤ Därefter får Du göra några kroppsrörelser som analyseras.
¤ Vi bygger förändringsarbetet och eventuell behandlingen av dina symptom på objektiv mätning och data

Vi finns på

Gästrikegatan 15
T-bana S:t Eriksplan
Buss nr 4 Odenplan