08 - 10 35 35         | lars-magnus@wester.nu

Föredrag

Föreläsning om hälsa

Med jämna mellanrum håller jag föreläsningar i olika ämnen.

Exempel på de områden som föreläses om
- Kostens betydelse för hälsa
- Sambandet “kropp & knopp” för att motverka värk och rörelseproblem
- Hur uppstår stress och hur det påverkar rörlighetsförmågan.
- Träningskunskap. “Från metod till egen insikt om kroppsfunktionerna”.

Ofta behövs egna förändringar i vardagen och/eller i träningen och då är våra föreläsningar en bra grund för att upptäcka de egna dolda resurserna som finns i kroppen. Då kan du påverka din hälsosituation och prestationsförmåga.

Under den här fliken läggs det in information när en föreläsning är planerad.
Önskar du få personlig information mailar du din mailadress till kotis@swipnet.se så får du direkt inbjudan.

Som deltagare ska du efter föreläsningen känna till kroppens grundläggande mekanismer och kunna göra val som styr din hälsa i rätt riktning mot ett ännu bättre liv.