Manipulationsbehandling

Syftet med manipulationsbehandling är att påverka receptorer som ligger i leden så att
du kan få tillgång till ett bättre rörelseprogram som du haft tidigare men som nu inte används.
Nedan följder en förklaring till varför “rörelseprogramvaran” ändrats.

Våra rörelser sker omedvetet, det är bara igångsättandet som sker medvetet. Det är reflexer och rörelseprogram som sköter utförandet av rörelserna.

I alla rörelser är många av kroppens leder inblandade för att det skall ske en rörelse.
Leder blir stelare av olika anledningar men rörelserna utförs i alla fall.
Det innebär att det då sker en förändring i rörelsens reflexer och” programvara”.

När detta inträffar börjar vi omedvetet kompensera rörelsen med att aktivera andra muskler som får hjälpa till att stabilisera och balansera kroppen vid samma rörelse.
Detta sker automatiskt och utan att vi blir medvetna om det