08 - 10 35 35         | kotis@swipnet.se

Välkommen till Lars-Magnus Wester på Alla Fall

Skapa harmoni i kroppen

Flow Motion

En helgkurs för dig som vill utveckla koordination, rörlighet och balans
Klicka på kurser i rubriken så hittar du inbjudan

Vidareutbildning

Kurser i Manuell medicin

Utbildningen omfattar två delmoment som tillsammans ger en helhet.

Plats: Alla Fall
Gästrikegatan 15
113 62 Stockholm

3 -5 februari 2017
Grunderna i biomekanik för det som är lika för alla.
Filosofi kring det vi vet och det som är evidensbaserat.
Lumbal och sacralryggen speciellt.
Justeringsteknik

5 – 7 maj 2017
Thoracal och cervicalrygg speciellt.
Extremiteter
Stress och andingsens betydelse för röreseapparaten.

Pris: 5.250:- per kurs.
att inbetalas på pg 22 04 24 -6.

Anmälan: Ring 08 / 10 35 35 eller på kotis@swipnet.se

Info: Lars-Magnus Wester tel: 08 / 10 35 35

Utgångspunkten för dessa tankar är att i en rörelse skall bålen balansera kroppens tyngdpunkt med segmentell rörelse, samtidigt som extremiteterna utför den totala rörelsen.
Rörelsebrist i ett rörelseplan kompenseras med ökad rörelse i ett annat plan
Läs mer »

 

Prestationsförmåga

Manipulationsbehandling

Läs mer »

Eget arbete

Läs mer »

Andningsrörelser

Andningsmönstret och de muskler vi använder i andningen kan förändras över tid och ger spänningar och stelhet i ryggraden. Ett väl fungerande andningsmönster skapar en positiv inre energi som hjälper dig att motstå yttre krafter som verkar på dig.
Läs mer »

Segmentell rörlighet

Segmentell rörelse är till för att uppleva stela kotsegment i ryggraden och “olja” upp dem. Bilderna är illustrativa och du gör övningarna i din takt. Övningarna skall genomföras långsamt och under utandning.
Läs mer »

Obalanser

De obalanser i kroppen som ligger bakom dina upplevda besvär är antigen strukturella, kemiska eller mentala. Vanligtvis en blandning. Kroppens balanser och obalanser som jag arbetar med är balanssinnet i form av gång & löprörelser samt andningsrörelser. Behandling av leder och muskler. Träning med långsamma rörelser, grundmotorik, segmentell rörelse, andningsmönstret och tyngdpunktsförflyttning. Samtalet kommunikation & relationer, känslan av sammanhang, nervsystemets funktioner och
sambandet mellan knop & kropp.

Finns hos Alla Fall

Jag arbetar med

• Att behandla folk med rörelsebesvär
• Att ge kunskap om hur kroppen fungerar
• Att vägleda i olika träningsformer
• Att hålla föredrag
• Att hjälpa och vägleda företag att må bättre
• Att se hela människan

Vi finns på

Gästrikegatan 15
T-bana S:t Eriksplan
Buss nr 4 Odenplan